Siden 2014 har vi én gang årligt sendt en gruppe på 8-10 elever fra Hvidovre Gymnasium & HF af sted på masterclass til Island i faget naturgeografi. Masterclassen bliver udbudt sammen med Borupgaard og Næstved Gymnasier. I april 2016 bliver det succesfulde samarbejde genoptaget, når turen igen går til Island.

Om masterclass i naturgeografi
Den overordnede tanke med projektet er at give deltagerne mulighed for at studere de naturgeografiske processer i felten og at løfte det faglige niveau til et stadie, det ikke er muligt at nå i den daglige undervisning.

Elever blev journalister
Efter rejsen i 2014 skrev eleverne fra masterclassen en række artikler, som blev offentliggjort i et særnummer af fagbladet Geografisk Orientering. Du kan i særnummeret læse om motivationen og tankerne bag projektet, naturgeografi som fag i gymnasiet og projektets konkrete udformning og indhold:

Island: Naturgeografi i Naturgeografi – et særnummer (Del 1) >
Island: Naturgeografi i Naturgeografi – et særnummer (Del 2) >

I 2015 producerede eleverne igen tekster ud fra deres faglige viden om Island. Denne gang blev det bragt på Danmarks Radios side for gymnasier – DR Gymnasium.

Masterclass Island vil også blive udbudt som et tilbud til gymnasiets elever med naturgeografi i skoleåret 2015/2016.