I efteråret 2014 startede vi talentudviklingsprojektet Talenter på Tværs i samarbejde med folkeskolerne Frydenhøjskolen og Langhøjskolen.

Over seks måneder deltog 20 talentfulde elever fra Frydenhøjskolen, Langhøjskolen og Hvidovre Gymnasium & HF en gang om måneden i fælles undervisning i faget naturgeografi.

Fokusområdet for undervisningsseminarerne var Island, og de videbegærlige unge kom omkring emner som vulkaner, Islands socioøkonomiske forhold og geologi.

I slutningen af april 2015 fik eleverne fyldt praksis på deres teoretiske viden, de de rejste til Island for at lave feltstudier. Undervejs på rejsen skulle eleverne tage billeder af deres oplevelser, ligesom de hele ugen bloggede på hvidovregymnasium.dk/blog og folkeskolen.dk.

Undervejs på rejsen skulle eleverne også skrive en række faglige artikler om emnerne landbrug, glaciologi, geomorfologi, energiressourcer og vulkanisme. Disse artikler blev i ugerne efter rejsen bragt i Hvidovre Avis, ligesom de blev inkluderet i en fotoudstilling om rejsen, som blev udstillet på Hvidovre Bibliotek og Avedøre Bibliotek og fremadrettet skal udstilles på kommunens folkeskoler.

Talenter på Tværs vil også blive udbudt som et tilbud til gymnasiets elever med naturgeografi i skoleåret 2015/2016.