Organisation for Hvidovre Gymnasium & HF, 2015

Ledelse

Rektor Kirsten Jensen
Historie, samfundsfag, erhvervsøkonomi.
Har været ansat som rektor siden marts 2009.
Rektor er daglig leder under ansvar for skolens bestyrelse.

Rektor varetager det overordnede ansvar for:

 • Strategi, vision og indsatsområder
 • Kvalitetsudvikling
 • Faglig og pædagogisk udvikling
 • Personaleledelse, herunder MUS
 • Elever

 

Vicerektor Tania Sheik Larsen, rektors stedfortræder
Engelsk og psykologi.
Ansat som vicerektor siden 1. januar 2016.

Vicerektor har det overordnede ansvar for:

 • Personaleansvar, herunder MUS
 • Hold- og opgavefordeling for lærerne med uddannelsesleder Bjarke Skipper Petersen
 • Skoleårsplanlægning
 • Studieretninger og HF-toninger
 • Overordnede pædagogiske indsatsområder, jf. skolens visioner
 • Kompetenceudvikling
 • Lærernes feriefridage
 • HvG-samling, elevfester og -caféeer med kommunikationsmedarbejder Peter Tapdrup
 • Aktivitetsindberetning
 • Fastholdelse af elever og forsømmelseshåndtering
 • HF i samarbejde med uddannelsesleder Bjarke Skipper Petersen
 • Planlægning af forældreaften og forældrekonsultation
 • GIF

 

Uddannelsesleder Peter Pedersen
Fysik, matematik og astronomi.

Overordnet ansvar for:

 • Mundtlig eksamen
 • Skriftlig eksamen
 • Terminsprøver
 • Administration af karaktersystemet
 • Valgfagshåndtering
 • Naturvidenskabsfestival
 • SSO og SRP, skemalægge vejledning
 • IT-hardware (samarbejde med Poul)
 • Skolekom
 • Kantinedrift

 

Uddannelsesleder Bjarke Skipper Petersen
Fysik og filosofi.
Har været ansat på skolen siden 1. februar 2016.

Overordnet ansvar for:

 • Personaleansvar, herunder MUS
 • Teamsamarbejde (STX & HF)
 • HF i samarbejde med vicerektor Tania Sheikh Larsen
 • Ansvar for Office 365
 • Pædagogisk udvikling
 • Brobygning
 • AT
 • SRO
 • Hold- og opgavefordeling for lærerne med vicerektor Tania Sheikh Larsen
 • Skemalægning
 • Kontakt til Lectio

 

 

Sekretariat

Fælles ansvar: Tage telefoner samt ekspeditioner ved skranken.

Løn og personale, Vibeke Hansen
Har været ansat siden 2006.

Opgaver:

 • Sekretariatskoordinator
 • Personalejura
 • Løn
 • Ansættelseskontrakter
 • Omsorgsdage, sygefravær, barsel, flexjob mm.
 • Studentermedhjælpere til eksamensvagt
 • Afvikling af eksamen
 • Kasse
 • Censorbankindberetning
 • Deltager i ledelsesmøder
 • Deltager i SU-møder

Bogholder, Pia Monhauge
Har været ansat siden 2014.

Opgaver:

 • Bogholderi/fakturering
 • Aktivitetsindberetning og kontrol af tilskudsbreve
 • Rejseadministration
 • Fagbudgetter
 • Moms
 • Forsikringer
 • Telefoni
 • Elevernes fest- og cafékasse

Elevadministration, Alice Birch Nielsen
Har været ansat siden 2017.

Opgaver:

 • Elevadministration
 • Karakterindtastning under eksamen
 • Eksamensbeviser
 • Studiebøger, HF og GIF
 • SU-administration og SPS
 • Brobygning
 • Kopimaskiner
 • Deltager i SU-møder som arbejdsmiljørepræsentant
 • Morgenvækning af elever på god-morgen-ordning

Elevadministration, Susanne Lipka
Har været ansat siden 2007.
Dgl. Kl. 9.00-11.30.

Opgaver:

 • Elevadministration
 • Karakterindtastning under eksamen
 • Eksamensbeviser
 • Indsamle afgangsbeviser fra 1. årgangs elever
 • SU-administration
 • Studiekort
 • Indkøb af kontorartikler samt kaffe
 • Skæremaskine, falsemaskine og makulator

Stabsfunktioner

 

Økonomichef, Louise Hartmann
Statsautoriseret revisor.
Ansat i administrativt fællesskab mellem fire gymnasier.

Overordnet ansvar for:

 • Budget, årsrapport, likviditetsstyring
 • Kontakt til revisor samt finansielle institutioner
 • Økonomiske analyser
 • Momsregnskab
 • Censorafregning
 • Deltager i bestyrelsesmøder

 

Kommunikations- og projektmedarbejder, Laura Gundorff Boesen
Journalist
Har været ansat siden september 2015.
Kommunikationsopgaver:

 • Hjemmeside
 • Pressedækning
 • Elevblog
 • Facebook og Instagram
 • Elektronisk Nyhedsbrev samt HvG-Nyt til personalet
 • YouTube-kanal
 • Eksterne platforme
 • Elevmagasin

Projektlederopgaver:

 • Informationsaften
 • Informationsmøde for GIF
 • Månedlig HvG-Samling
 • Elevambassadører
 • Naturvidenskabsfestival
 • Introdage – Gymnasieelev for en dag

 

It-medarbejder, Poul M. Jeppesen
Cand.it fra IT-Universitetet.
Har været ansat siden 2008.

Har ansvar for:

 • Drift og vedligehold af alle lokale it-systemer
 • Rådgiver for ledelsen ved indkøb af it-udstyr, samt dette udstyrs kommunikation med omverdenen
 • AV-midler
 • Teknisk support til personalet
 • Overvågningskameraer

 

Bogdepotbestyrer, Bjarne Andersen
Elektronikmekaniker
Har været ansat siden 2011
Dgl. Kl. 9.00-12.00

Har ansvar for:

 • Udlevering af undervisningsmaterialer til eleverne samt tilbagelevering
 • Laver forefaldende reparationer af udstyr til fysik og musik

 

Teknisk ejendomsserviceteam:

 • Teknisk serviceleder: Anders Jensen
  Snedker. Har været ansat siden 2010
 • Teknisk servicehjælper: Thomas Pickering
  Elektronikmekaniker. Har været ansat siden 2017

Anders og Thomas samarbejder om opgaveløsningen. Anders har det overordnede ansvar.
Det har høj prioritet, at bygningerne og skolens grønne områder fremtræder velholdte og i god stand, og det prioriteres, at der er orden ude og inde.

Opgaver:

 • Pasning og vedligehold af bygninger, udearealer samt skolens inventar
 • Varme- og ventilationssystem
 • Alarmsystem
 • Nøglesystem
 • Indkøb af inventar og andet udstyr efter aftale med rektor eller vicerektor
 • Rådgiver for rektor vedrørende bygninger
 • Servicekontrakter på bygninger og inventar
 • Kontakt til rengøringsselskabet
 • Løser praktiske opgaver for øvrigt personale samt ved særlige arrangementer