STX – Studentereksamen

Din studieretning betyder den linje, du går på – altså hvilke hovedfag du har i løbet af din gymnasietid. På Hvidovre Gymnasium & HF tilbyder vi 8 forskellige STX-studieretninger, som hver især giver et væld af muligheder for din fremtid.

Adgangskortet her kan du se, hvilke kombinationer af fag i gymnasiet, der giver adgang til hvilke videregående uddannelser.
(OBS: Denne version af Adgangskortet er ikke tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fag-pakke/studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående ud-dannelse. Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017.)