Vil du gerne udvide din horisont og forstå den verden, vi lever i? På denne studieretning kommer du til at bruge sprog som en nøgle til verden, så du får en større forståelse for din egen og andres kulturer. Derudover får du et indgående kendskab til udvalgte europæiske sprog og deres ophav samt mulighed for at kommunikere på originalsprog. Selvfølgelig får du også chance for at afprøve dine sproglige evner i praksis, når vi tager på studietur til f.eks. Rom, USA, Berlin og Paris. Du får matematik på B-niveau og kan hæve et C-fag til B – f.eks. psykologi.

Fremtidsmuligheder
Europæisk Kultur er en god forberedelse til videregående uddannelser inden for humaniorafagene, så som sprogfag, historie eller teologi.

Få inspiration til hvilke videregående uddannelser du kan tage efter gymnasiet på Uddannelsesguiden eller Jobkompas.

 

Dine fag på Europæisk Kultur

Studieretningsfag:
A: Engelsk, Tysk/Fransk
C: Latin

Obligatoriske fag:
A: Dansk, Historie
B: Matematik
C: Idræt, Oldtidskundskab, Religion, Samfundsfag

Grundforløbsfag:
Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb

Valgfag der vælges før studiestart:
B: (1 valg) Fransk fortsætter B eller Tysk fortsætter B
C: (1 valg) Mediefag eller Musik

Valgfag der vælges i løbet af uddannelsen:
B: (1 valg) Samfundsfag, Fysik eller Latin
C: (2 valg) Informatik, Latin, Mediefag, Musik eller Psykologi

For mere information: