Har du tænkt over, hvordan Trump som præsident i USA kommer til at påvirke Danmark, eller hvilken rolle stormagterne spiller i borgerkrigen i Syrien? Elsker du at diskutere og blive klogere på mennesket i en stadigt mere globaliseret verden? På Global Culture vil du gennem analyser af aktuelle emner udvikle sproglige og analytiske redskaber til at forstå kulturelle og samfundsmæssige aspekter af den engelsksprogede verden, f.eks. det amerikanske valgsystem og magtkampen mellem de store lande. Global Culture er for dig, der ønsker at fordybe dig fagligt i international politik og uddybe din viden om engelsk og amerikansk kultur.

Fremtidsmuligheder
Clobal Culture  er en god forberedelse til videregående uddannelser inden for jura, journalistik, samfundsvidenskab, læreruddannelsen samt en lang række humanistiske uddannelser.

Få inspiration til hvilke videregående uddannelser du kan tage efter gymnasiet på Uddannelsesguidens Studievælger eller Jobkompas.

 

Dine fag på Global Culture-studieretningen

Studieretningsfag:
A: Samfundsfag, Engelsk
Obligatoriske fag:
A: Dansk, Historie
B: Matematik
C: Fysik, Idræt, Informatik, Oldtidskundskab, Religion

Grundforløbsfag: Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb

Valgfag der vælges før uddannelsesstart:
B: (1 valg) Fransk fortsætter B eller Tysk fortsætter B
C: (1 valg) Mediefag eller musik

Valgfag der vælges i løbet af uddannelsen:
B: (1 valg) Fysik, Naturgeografi
C: (1 valg) Astronomi, Biologi, Kemi, Latin, Musik, Mediefag eller Psykologi

*Med Spansk A som 2. fremmedsprog skal der ikke vælges et A-valgfag

For mere information: