Har du lyst til at tage pulsen på den store verden, tale sprog, og lære mere om dig selv og andre mennesker? På Supersproglig får du lov til at udforske historiske og politiske forhold i andre lande samtidigt med, at du får styr på gloser og grammatik. På vores studierejser til f.eks. USA, Berlin, Madrid og Paris kommer du i direkte berøring med det talte sprog, får skærpet dit internationale udsyn og din forståelse for andre kulturer. Studieretningen vil berøre emner som eksempelvis immigration, globalisering og multikulturelle samfund i et nutidigt og historisk perspektiv. Du har mulighed for at få matematik på B-niveau og kan hæve et C-fag til B – f.eks. psykologi.

 

Fremtidsmuligheder

Få inspiration til hvilke videregående uddannelser du kan tage efter gymnasiet på Uddannelsesguidens Studievælger eller Jobkompas.

 

Dine fag på Supersproglig

Studieretningsfag:
A: Engelsk A, Spansk A
B: Tysk B / Fransk B

Obligatoriske fag:
A: Dansk, Historie
B:
C: Latin, Matematik, Informatik, Fysik, Idræt, Oldtidskundskab, Religion

Grundforløbsfag:
Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb

Valgfag der vælges før studiestart:
B: (1 valg) Fransk fortsætter eller Tysk fortsætter
C: (1 valg) Mediefag eller Musik

Valgfag der vælges i løbet af uddannelsen:
B: (1 valg) Psykologi(*), Mediefag(*), Musik(*), Informatik, Matematik, Latin eller fysik
C: (2 valg) Psykologi, Mediefag eller Musik

* Forudsætter valg af faget på C-niveau

For mere information: