HF – Højere Forberedelseseksamen

Tag en HF og få uanede muligheder i fremtiden. Læs mere om vores seks HF-linjer, der er målrettet forskellige karriereveje.

Adgangskortet her kan du se, hvilke kombinationer af fag i gymnasiet, der giver adgang til hvilke videregående uddannelser.
(OBS: Denne version af Adgangskortet er ikke tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fag-pakke/studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående ud-dannelse. Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017.)