Tænker du i billeder, og har du lyst til at undersøge din omverden gennem et kamera og videreformidle den til andre? Vil du gerne forstå, hvordan man opbygger et succesfuldt reality-program eller en god dokumentar?

HF Medier er for dig, der interesserer dig for medier og deres betydning for

samfundet, og som kunne tænke dig at arbejde inden for f.eks. journalistik, kommunikation eller film.

Hverdagen på studiet
På HF Medier får du mediefag og samfundsfag på B-niveau, hvilket klæder dig godt på til at læse videre inden for fx kommunikation, samfundsfag og journalistisk. Forløbet er en vekselvirkning mellem læring af fagligt stof i klasseværelset, ‘hands-on’-opgaver og sparring med professionelle fra medieverdenen.

Vi samarbejder med Station Next i Filmbyen og aviser i lokalområdet. Gennem disse samarbejder får du mulighed for at lære af de professionelle, som arbejder med medier i hverdagen. Det er med til både at kvalificere din teoretiske viden, ligesom du får indsigt i dine fremtidsmuligheder inden for feltet.

Få inspiration til hvilke videregående uddannelser du kan tage efter gymnasiet på Uddannelsesguidens Studievælger eller Jobkompas.

 

Dine fag på HF Medier

Fagpakkefag:

B: Mediefag og Samfundsfag

Obligatoriske fag:
A: Dansk
B: Engelsk
C: Matematik

Obligatoriske fagpakker:
KS – Kultur- og samfundsfag (Historie, Religion og Samfundsfag)
NF – Naturvidenskabelig fagpakke (Biologi, Kemi og Naturgeografi)

Valgfag der vælges før uddannelsesstart:
C: (1 valg) Mediefag

Valgfag der kan vælges i 2. HF:

  • 1 C-niveau eller 1 løft fra C- til B-niveau

Udbudte valgfag på B-niveau: Biologi, Idræt, Kemi, Matematik eller Naturgeografi

Udbudte valgfag på C-niveau: Informationsteknologi, Musik, Latin eller Psykologi

For mere information: