Hvad former vores identitet, og hvorfor opfører vi os anderledes i

grupper, end når vi er alene? Hvordan påvirker omgivelserne os, og hvilken betydning spiller vores barndom for vores voksne liv?

HF Psykologi er for dig, der kan forestille dig et job, hvor du arbejder med mennesker, som f.eks. socialrådgiver, pædagog eller lærer.

På HF Psykologi får du ud over de obligatoriske HF-fag også psykologi på C-niveau og samfundsfag på B-niveau samt et valgfrit løft fra C-niveau til B-niveau.

Hverdagen på studiet
Med Psykologifagpakken får du samfundsfag på B-niveau og psykologi på C-niveau, hvilket giver dig et solidt fagligt grundlag at bygge ovenpå. Forløbet er en vekselvirkning mellem læring af fagligt stof i klasseværelset og sparring med professionelle inden for det psykologiske område.

Få inspiration til hvilke videregående uddannelser du kan tage efter gymnasiet på Uddannelsesguidens Adgangskortet eller Jobkompas.

 

Dine fag på HF Psykologi

Fagpakkefag:

B: Samfundsfag

C: Psykologi

Obligatoriske fag:
A: Dansk
B: Engelsk
C: Matematik

Obligatoriske fagpakker:
KS – Kultur- og samfundsfag (Historie, Religion og Samfundsfag)
NF – Naturvidenskabelig fagpakke (Biologi, Kemi og Naturgeografi)

Valgfag der vælges før uddannelsesstart:
C: (1 valg) Mediefag, Musik eller Idræt

Valgfag der kan vælges i 2. HF:

Udbudte valgfag på B-niveau: Biologi, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi eller Psykologi

C: (1 valg) , Informationsteknologi, Mediefag, Latin eller Musik

For mere information: