Hvad former vores identitet, og hvorfor opfører vi os anderledes i grupper, end når vi er alene? Hvordan er samspillet mellem den enkelte borger og velfærdsstatens institutioner?

Samfund er for dig, der kan forestille dig et job, hvor du arbejder med mennesker, som f.eks. socialrådgiver, pædagog eller lærer.

På Samfund får du ud over de obligatoriske HF-fag også psykologi på C-niveau og samfundsfag på B-niveau samt et valgfrit løft fra C-niveau til B-niveau.